“ท็อป-ไทด์” แถลงปิดบัญชีรับบริจาคยอด 422 ล้านเศษ แจก 6 อำเภออุบลฯ แล้ว 82 ล้านบาท

ที่โรงแรมวิจิตรพร จังหวัดอุบลราชธานี บิณฑ์-เอกพันธ์ บรรลือฤทธิ์ แถลงข่าวปิดบัญชีรับบริจาคช่วยเหลือน้ำท่วมภาคอีสานในชื่อบัญชีของ บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ ทั้ง 2 บัญชี ซึ่งมียอดรับบริจาครวม 422,496,026 บาท มียอดการเบิกเงินออกจากบัญชีธนาคารกสิกรไทย จำนวน 11 ครั้ง รวมจำนวนเงิน 82,000,000 บาท ใช้ช่วยเหลือประชาชนที่ถูกน้ำท่วมรายละ 5,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน ถึง 1 ตุลาคม 2562 จำนวน 13,078 ครอบครัว และผู้ป่วยติดเตียง/ผู้พิการทุพพลภาพ รายละ 5,000 บาท จำนวน 1,677 ราย วัดจำนวน 51 แห่ง รวมจ่ายเงินช่วยเหลือไปแล้วจำนวน 74,484,000 บาท และจะได้แจกในวันนี้อีก หลังจากนั้นจะเดินทางไปมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ 5 จังหวัดที่ถูกน้ำท่วมของภาคอีสาน ส่วนการช่วยเหลือที่ล่าช้าเพราะว่าต้องการทำงานให้รัดกุม ถูกต้อง ตรวจสอบได้ว่าเดือดร้อนจริง และทุกครัวเรือนที่เดือดร้อนได้รับการช่วยเหลือทัดเทียมกัน บ้านคนที่มีผู้ป่วยติดเตียงหรือคนพิการไม่ถูกน้ำท่วมก็จ่าย ซึ่งหลักเกณฑ์การจ่ายนี้จังหวัดที่ถูกน้ำท่วมในภาคอีสานจะได้รับเท่าเทียมกันทุกจังหวัด

Read more related articles about Thailand Live News National News: https://www.thailandlivenews.com/category/national/

Follow us on Facebook and stay up to date with the latest content

thailandlivenew

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *