‘amazing ไทยเท่’เที่ยวบุญบั้งไฟยโสธร

ประเพณีบุญบั้งไฟ มรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน ภายใต้ความเชื่อดั้งเดิมของคนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือว่า การจุดบั้งไฟเป็นการบูชาพญาแถน เทพที่ดูแลให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล และกลายเป็นประเพณีที่สร้างความน่าสนใจให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมกันมากมาย สอดคล้องกับแนวคิด  “amazing ไทยเท่” ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร กล่าวว่า จังหวัดยโสธร ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ รวมทั้ง ททท. กำหนดจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 8-12 พฤษภาคม 2562 บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองยโสธร ลานวิมาน พญาแถน สวนสาธารณะพญาแถน และถนนภายในเขตเทศบาลเมืองยโสธร โดยมีไฮไลต์สำคัญคือ การประกวดขบวนแห่บั้งไฟ ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2562, แข่งขันการจุดบั้งไฟแฟนซี และบั้งไฟขึ้นสูง ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2562 และในปีนี้ยังถือเป็นวาระครบรอบ 25 ปี ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเมืองชิชิบุ ประเทศญี่ปุ่น ประเทศญี่ปุ่นจึงนำบั้งไฟมาร่วมแสดงด้วย


thailandlivenew

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *