Tag: malaysia

มาเลย์จี้อินโดฯเร่งแก้หมอกควันไฟป่า

กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาเลเซียแถลงในวันนี้ (6 ก.ย.) ว่า กระทรวงฯจะส่งจดหมายทางการทูตไปยังอินโดนีเซีย เพื่อขอให้อินโดนีเซียลงมือดำเนินการในทันทีในการดับไฟป่าที่เกิดขึ้นและป้องกันมิให้เกษตรกรใช้วิธีการเผาเพื่อเตรียมพื้นทางทางการเกษตร ด้านโฆษกกระทรวงต่างประเทศอินโดนีเซียปฎิเสธที่จะแสดงความเห็นใด ๆ แต่กล่าวเพียงว่า เขาจะตรวจสอบว่าได้รับหนังสือร้องเรียนจากทางมาเลเซียแล้วหรือยัง ทางการอินโดนีเซียระบุว่า พบจุดความร้อนที่แสดงให้เห็นที่จำนวนไฟป่าที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่า

‘เมย์แบงก์’ ต่อสัญญาพาร์ทเนอร์ผีแดง

บริษัทเมย์แบงก์ แถลงวานนี้ (18 ก.ค.) ว่า ข้อตกลงเป็นพันธมิตรใช้แบรนด์ร่วมกับสโมสรแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดที่ขยายออกไปอีก 5 ปี นับตั้งแต่พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2019-2020 ครอบคลุมตลาดมาเลเซีย สิงคโปร์ และฟิลิปปินส์

ศึกการค้าสหรัฐ-จีนหนุนนำเข้า8 ศก.เอเชีย

บทวิเคราะห์ของ “ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส” (พีดับบลิวซี)ที่เผยแพร่วานนี้ (11 ก.ค.) เผยสหรัฐนำเข้าสินค้าจาก 8 ประเทศในเอเชียเพิ่มขึ้นกว่า 16% ประกอบด้วย บังกลาเทศ อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เกาหลีใต้

‘เพพพมผลพตภาพ’หนนนมาเลยยขยยบสสพชาตพรายไดดสสง

ขณะเดดยวกกนไอเออมเอฟเชชชอวชาหากททุกฝชายรชวมมชอกกนความพยายามเหลชานดนจะชชวยเพพชมการมดสชวนรชวมของแรงงานหญพงมาอยยชทดชกวชา56% ของแรงงานในมาเลเซดยภายในปด2563แมดประสบความสสาเรร็จทางเศรษฐกพจมากวพา20 ปปแตพผลพตภาพของมาเลเซปยยยงไมพเตพบโตมากเทพาทปพประเทศเคยหวยงไวด”ครพสตพนลาการยด” กรรมการผสดจยดการกองทนนการเงพนระหวพางประเทศ(ไอเอร็มเอฟ) จจงแนะใหดมาเลเซปยเพพพมผลพตภาพของตนเพพพอบรรลนเปดาหมายผงาดเปร็นชาตพรายไดดสสงภายในทศวรรษหนดา“มาเลเซปยอาจตอบสนองความทดาทายนปดดดวยความคพดสรดางสรรคยและการตพอยอดสสตรสสาเรร็จของตน”ลาการยดกลพาวในงานประชนมพพเศษทปพมหาวพทยาลยยมาลายาในกรนงกยวลาลยมเปอรยวานนปด(24 มพ.ย.)และวพา “การจะไปถจงจนดนยดนคนณจะตดองใชดสพวนผสมทปพเหมาะสมในการสรดางการเตพบโตระยะยาวทปพครอบคลนมและยยพงยพน”ลาการยดเนดนถจง3 องคยประกอบสสาคยญทปพมาเลเซปยควรใสพใจเพพพอปรยบปรนงผลพตภาพของประเทศไดดแกพการปรยบปรนงธรรมาภพบาลและขจยดการทนจรพตการลงทนนในการศจกษาคนณภาพสสงและการเพพพมการมปสพวนรพวมของแรงงานสตรปนอกจากนยดนกรรมการผสดจยดการไอเอร็มเอฟยยงชพพนชมความพยายามของรยฐบาลมาเลเซปยในการตพอสสดกยบการทนจรพตจนถจงปยจจนบยนและวพาเมพพอการคอรยรยปชยนกลายเปร็นเรพพองระดยบสถาบยนยพอมบยพนทอนความสามารถของประเทศในการดจงดสดนยกลงทนนและการสรดางงาน

‘เน็ตฟลิกซ์’รุกคอนเทนท์ภาษาจีน

แม้ “เน็ตฟลิกซ์” บริษัทสตรีมมิงภาพยนตร์และซีรีส์ยักษ์ใหญ่ มีกลยุทธ์รุกธุรกิจแดนมังกร แต่ไม่ใช่การเปิดบริการสตรีมมิงในเศรษฐกิจขนาดใหญ่อันดับ 2 ของโลกแต่อย่างใด เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัทที่มีฐานในสหรัฐ ได้ทุ่มทุนเพิ่มเพื่อซื้อลิขสิทธิ์คอนเทนท์ภาษาจีนกลางและผลิตคอนเทนท์เป็นของตัวเอง (ออริจินัล) ในเดือนก.ย. 2561 ยักษ์ใหญ่เทคโนโลยีรายนี้เปิดตัวรายชื่อนักแสดงสำหรับซีรีส์โทรทัศน์ภาษาจีนกลางเรื่อง “Nowhere

คณะกรรมการการเลือกตั้งแห่งประเทศไทยรับรองการเลือกตั้งอย่างยุติธรรม

คณะกรรมการการเลือกตั้งของไทยในวันเสาร์รับประกันตัวแทนจาก 11 ประเทศและ 1 องค์กรการเลือกตั้งระหว่างประเทศในการเลือกตั้งที่สะอาดและยุติธรรมในวันอาทิตย์ คณะผู้แทน EC ได้รับฟังการบรรยายสรุปของคณะกรรมการการเลือกตั้งจากออสเตรเลียภูฏานกัมพูชามาเลเซียมัลดีฟส์พม่าอินโดนีเซียฟิลิปปินส์เกาหลีใต้ติมอร์ตะวันออกและเวียดนามที่โรงแรมรามาการ์เด้นเวลา 9.45 น. ผู้บัญญัติกฎหมายของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อประชาธิปไตยและความช่วยเหลือเกี่ยวกับการเลือกตั้ง (International IDEA) รวมถึงการประชุม นายจรุงวิทย์ภูมภาเลขาธิการคณะกรรมาธิการยุโรปกล่าวกับผู้แทนว่า

มาเลเซียปฏิเสธถอนฟ้อง ‘สาวเวียดนาม’ ผู้ต้องหาฆ่า ‘คิม จองนัม’

ทางการมาเลเซียปฏิเสธถอนฟ้องข้อหาฆาตกรรม และไม่อนุมัติคำขอปล่อยตัวหญิงชาวเวียดนาม ผู้ต้องหาในคดีลอบสังหารพี่ชายต่างมารดาของผู้นำเกาหลีเหนือในวันนี้ (14 มี.ค.) หลังจากที่หญิงชาวอินโดนีเซียซึ่งเป็นผู้ต้องหาร่วมเพิ่งได้รับอิสรภาพไปเมื่อไม่กี่วันก่อน ด่วน ถิ เฮือง (Doan Thi Huong) วัย 30 ปี

“ดร.มหาเธร์” ลั่น! กำลังพิจารณาปิดกิจการ “มาเลเซียแอร์ไลน์ส” หลังผลกำไรพลาดเป้า

กลายเป็นกระแสฮือฮาในวงการอุตสาหกรรมการบินอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่ “ดร.มหาเธร์ โมฮัมหมัด” นายกรัฐมนตรีแห่งมาเลเซีย กล่าวต่อรัฐสภาเกี่ยวกับแผนพิจารณาจัดการกับสายการบินดังกล่าว ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ทั้งศึกษาความเป็นไปได้ที่จะปิดกิจการ, ขายกิจการทิ้ง หรือการอนุมัติให้ปรับโครงสร้างหนี้ ทั้งนี้ สายการบิน “มาเลเซียแอร์ไลน์ส” ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจของรัฐบาลมาเลเซียที่ถือหุ้น 100% ผ่านกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติ Khazanah Nasional

มาเลย์ถอนฟ้อง ปล่อยตัวสาวอินโดฯ ผู้ต้องสงสัยฆ่า “คิม จอง-นัม”

น.ส. สิติ ไอสยาห์ ชาวอินโดนีเซีย ผู้ถูกกล่าวหาว่าฆาตกรรมนาย คิม จอง-นัม พี่ชายต่างมารดาของ คิม จอง-อึน ผู้นำสูงสุดของประเทศเกาหลีเหนือ ได้รับการปล่อยตัวเป็นอิสระแล้วเมื่อวันจันทร์ที่ 11 มี.ค. หลังจากอัยการมาเลเซียขอถอนฟ้อง

‘ไพศาล’ชี้‘ไพร่หมื่นล้าน’เลือกตั้งเทียบชั้น‘สึนามิ-หน้าเก๋าเก่า’

กระหึ่มไปทั้งพรรคอนาคตใหม่ จากผลโพลลับและข้อมูลจาก Google Trend ว่าจะเกิดสึนามิทางการเมืองในประเทศไทย! แบบเดียวกับที่มาครอง ชนะเลือกตั้งในฝรั่งเศส แบบเดียวกับทรูโดชนะเลือกตั้งในแคนาดา แบบเดียวกับที่ทรัมป์ชนะเลือกตั้งในอเมริกาแบบเดียวกับมหาเดย์ชนะเลือกตั้งในมาเลเซีย ก็คอยดูกันต่อไป! ที่สำคัญ ณ เวลานี้ ใครที่อยากจะยุบพรรคอนาคตใหม่ ก่อนเลือกตั้งคงไม่ทันแน่แล้ว! แถวหน้าของอนาคตใหม่เป็นคนรุ่นใหม่