Everest News

Ut interdum risus felis, eget rhoncus sem aliquam nec. Sed eu congue arcu. Duis ultricies orci nec diam malesuada accumsan. Aliquam pulvinar pulvinar orci, nec ornare ex efficitur ac. Proin quis laoreet quam. Praesent sagittis mollis turpis tempus sodales. Ut efficitur tortor nec condimentum ornare.

Recent Comments

  Tag: malaysia

  มาเลย์จี้อินโดฯเร่งแก้หมอกควันไฟป่า

  กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาเลเซียแถลงในวันนี้ (6 ก.ย.) ว่า กระทรวงฯจะส่งจดหมายทางการทูตไปยังอินโดนีเซีย เพื่อขอให้อินโดนีเซียลงมือดำเนินการในทันทีในการดับไฟป่าที่เกิดขึ้นและป้องกันมิให้เกษตรกรใช้วิธีการเผาเพื่อเตรียมพื้นทางทางการเกษตร ด้านโฆษกกระทรวงต่างประเทศอินโดนีเซียปฎิเสธที่จะแสดงความเห็นใด ๆ แต่กล่าวเพียงว่า เขาจะตรวจสอบว่าได้รับหนังสือร้องเรียนจากทางมาเลเซียแล้วหรือยัง ทางการอินโดนีเซียระบุว่า พบจุดความร้อนที่แสดงให้เห็นที่จำนวนไฟป่าที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่า

  ‘เมย์แบงก์’ ต่อสัญญาพาร์ทเนอร์ผีแดง

  บริษัทเมย์แบงก์ แถลงวานนี้ (18 ก.ค.) ว่า ข้อตกลงเป็นพันธมิตรใช้แบรนด์ร่วมกับสโมสรแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดที่ขยายออกไปอีก 5 ปี นับตั้งแต่พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2019-2020 ครอบคลุมตลาดมาเลเซีย สิงคโปร์ และฟิลิปปินส์

  ศึกการค้าสหรัฐ-จีนหนุนนำเข้า8 ศก.เอเชีย

  บทวิเคราะห์ของ “ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส” (พีดับบลิวซี)ที่เผยแพร่วานนี้ (11 ก.ค.) เผยสหรัฐนำเข้าสินค้าจาก 8 ประเทศในเอเชียเพิ่มขึ้นกว่า 16% ประกอบด้วย บังกลาเทศ อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เกาหลีใต้

  ‘เพพพมผลพตภาพ’หนนนมาเลยยขยยบสสพชาตพรายไดดสสง

  ขณะเดดยวกกนไอเออมเอฟเชชชอวชาหากททุกฝชายรชวมมชอกกนความพยายามเหลชานดนจะชชวยเพพชมการมดสชวนรชวมของแรงงานหญพงมาอยยชทดชกวชา56% ของแรงงานในมาเลเซดยภายในปด2563แมดประสบความสสาเรร็จทางเศรษฐกพจมากวพา20 ปปแตพผลพตภาพของมาเลเซปยยยงไมพเตพบโตมากเทพาทปพประเทศเคยหวยงไวด”ครพสตพนลาการยด” กรรมการผสดจยดการกองทนนการเงพนระหวพางประเทศ(ไอเอร็มเอฟ) จจงแนะใหดมาเลเซปยเพพพมผลพตภาพของตนเพพพอบรรลนเปดาหมายผงาดเปร็นชาตพรายไดดสสงภายในทศวรรษหนดา“มาเลเซปยอาจตอบสนองความทดาทายนปดดดวยความคพดสรดางสรรคยและการตพอยอดสสตรสสาเรร็จของตน”ลาการยดกลพาวในงานประชนมพพเศษทปพมหาวพทยาลยยมาลายาในกรนงกยวลาลยมเปอรยวานนปด(24 มพ.ย.)และวพา “การจะไปถจงจนดนยดนคนณจะตดองใชดสพวนผสมทปพเหมาะสมในการสรดางการเตพบโตระยะยาวทปพครอบคลนมและยยพงยพน”ลาการยดเนดนถจง3 องคยประกอบสสาคยญทปพมาเลเซปยควรใสพใจเพพพอปรยบปรนงผลพตภาพของประเทศไดดแกพการปรยบปรนงธรรมาภพบาลและขจยดการทนจรพตการลงทนนในการศจกษาคนณภาพสสงและการเพพพมการมปสพวนรพวมของแรงงานสตรปนอกจากนยดนกรรมการผสดจยดการไอเอร็มเอฟยยงชพพนชมความพยายามของรยฐบาลมาเลเซปยในการตพอสสดกยบการทนจรพตจนถจงปยจจนบยนและวพาเมพพอการคอรยรยปชยนกลายเปร็นเรพพองระดยบสถาบยนยพอมบยพนทอนความสามารถของประเทศในการดจงดสดนยกลงทนนและการสรดางงาน

  ‘เน็ตฟลิกซ์’รุกคอนเทนท์ภาษาจีน

  แม้ “เน็ตฟลิกซ์” บริษัทสตรีมมิงภาพยนตร์และซีรีส์ยักษ์ใหญ่ มีกลยุทธ์รุกธุรกิจแดนมังกร แต่ไม่ใช่การเปิดบริการสตรีมมิงในเศรษฐกิจขนาดใหญ่อันดับ 2 ของโลกแต่อย่างใด เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัทที่มีฐานในสหรัฐ ได้ทุ่มทุนเพิ่มเพื่อซื้อลิขสิทธิ์คอนเทนท์ภาษาจีนกลางและผลิตคอนเทนท์เป็นของตัวเอง (ออริจินัล) ในเดือนก.ย. 2561 ยักษ์ใหญ่เทคโนโลยีรายนี้เปิดตัวรายชื่อนักแสดงสำหรับซีรีส์โทรทัศน์ภาษาจีนกลางเรื่อง “Nowhere

  คณะกรรมการการเลือกตั้งแห่งประเทศไทยรับรองการเลือกตั้งอย่างยุติธรรม

  คณะกรรมการการเลือกตั้งของไทยในวันเสาร์รับประกันตัวแทนจาก 11 ประเทศและ 1 องค์กรการเลือกตั้งระหว่างประเทศในการเลือกตั้งที่สะอาดและยุติธรรมในวันอาทิตย์ คณะผู้แทน EC ได้รับฟังการบรรยายสรุปของคณะกรรมการการเลือกตั้งจากออสเตรเลียภูฏานกัมพูชามาเลเซียมัลดีฟส์พม่าอินโดนีเซียฟิลิปปินส์เกาหลีใต้ติมอร์ตะวันออกและเวียดนามที่โรงแรมรามาการ์เด้นเวลา 9.45 น. ผู้บัญญัติกฎหมายของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อประชาธิปไตยและความช่วยเหลือเกี่ยวกับการเลือกตั้ง (International IDEA) รวมถึงการประชุม นายจรุงวิทย์ภูมภาเลขาธิการคณะกรรมาธิการยุโรปกล่าวกับผู้แทนว่า

  มาเลเซียปฏิเสธถอนฟ้อง ‘สาวเวียดนาม’ ผู้ต้องหาฆ่า ‘คิม จองนัม’

  ทางการมาเลเซียปฏิเสธถอนฟ้องข้อหาฆาตกรรม และไม่อนุมัติคำขอปล่อยตัวหญิงชาวเวียดนาม ผู้ต้องหาในคดีลอบสังหารพี่ชายต่างมารดาของผู้นำเกาหลีเหนือในวันนี้ (14 มี.ค.) หลังจากที่หญิงชาวอินโดนีเซียซึ่งเป็นผู้ต้องหาร่วมเพิ่งได้รับอิสรภาพไปเมื่อไม่กี่วันก่อน ด่วน ถิ เฮือง (Doan Thi Huong) วัย 30 ปี

  “ดร.มหาเธร์” ลั่น! กำลังพิจารณาปิดกิจการ “มาเลเซียแอร์ไลน์ส” หลังผลกำไรพลาดเป้า

  กลายเป็นกระแสฮือฮาในวงการอุตสาหกรรมการบินอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่ “ดร.มหาเธร์ โมฮัมหมัด” นายกรัฐมนตรีแห่งมาเลเซีย กล่าวต่อรัฐสภาเกี่ยวกับแผนพิจารณาจัดการกับสายการบินดังกล่าว ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ทั้งศึกษาความเป็นไปได้ที่จะปิดกิจการ, ขายกิจการทิ้ง หรือการอนุมัติให้ปรับโครงสร้างหนี้ ทั้งนี้ สายการบิน “มาเลเซียแอร์ไลน์ส” ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจของรัฐบาลมาเลเซียที่ถือหุ้น 100% ผ่านกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติ Khazanah Nasional

  มาเลย์ถอนฟ้อง ปล่อยตัวสาวอินโดฯ ผู้ต้องสงสัยฆ่า “คิม จอง-นัม”

  น.ส. สิติ ไอสยาห์ ชาวอินโดนีเซีย ผู้ถูกกล่าวหาว่าฆาตกรรมนาย คิม จอง-นัม พี่ชายต่างมารดาของ คิม จอง-อึน ผู้นำสูงสุดของประเทศเกาหลีเหนือ ได้รับการปล่อยตัวเป็นอิสระแล้วเมื่อวันจันทร์ที่ 11 มี.ค. หลังจากอัยการมาเลเซียขอถอนฟ้อง

  ‘ไพศาล’ชี้‘ไพร่หมื่นล้าน’เลือกตั้งเทียบชั้น‘สึนามิ-หน้าเก๋าเก่า’

  กระหึ่มไปทั้งพรรคอนาคตใหม่ จากผลโพลลับและข้อมูลจาก Google Trend ว่าจะเกิดสึนามิทางการเมืองในประเทศไทย! แบบเดียวกับที่มาครอง ชนะเลือกตั้งในฝรั่งเศส แบบเดียวกับทรูโดชนะเลือกตั้งในแคนาดา แบบเดียวกับที่ทรัมป์ชนะเลือกตั้งในอเมริกาแบบเดียวกับมหาเดย์ชนะเลือกตั้งในมาเลเซีย ก็คอยดูกันต่อไป! ที่สำคัญ ณ เวลานี้ ใครที่อยากจะยุบพรรคอนาคตใหม่ ก่อนเลือกตั้งคงไม่ทันแน่แล้ว! แถวหน้าของอนาคตใหม่เป็นคนรุ่นใหม่