Everest News

Ut interdum risus felis, eget rhoncus sem aliquam nec. Sed eu congue arcu. Duis ultricies orci nec diam malesuada accumsan. Aliquam pulvinar pulvinar orci, nec ornare ex efficitur ac. Proin quis laoreet quam. Praesent sagittis mollis turpis tempus sodales. Ut efficitur tortor nec condimentum ornare.

Recent Comments

  Tag: European Union

  อียูพร้อมตอบโต้สหรัฐหากรีดภาษีสินค้ายุโรปจริง

  การดำเนินมาตรการตอบโต้กันระหว่างอียูและสหรัฐ จะส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจและประชาชนจากทั้งสองฝ่าย ขณะที่อียูและสหรัฐต่างมีความผิดเหมือนกันจากการที่อียูอุดหนุนแอร์บัส และสหรัฐอุดหนุนโบอิ้ง ทั้งนี้ ดับเบิลยูทีโอ มีคำตัดสินในวันพุธ(2ต.ค.)ให้ความเห็นชอบต่อข้อเรียกร้องของสหรัฐในการเรียกเก็บภาษีต่อสินค้านำเข้าจากยุโรปวงเงิน 7.5 พันล้านดอลลาร์ โดยคณะอนุญาโตตุลาการของดับเบิลยูทีโอ มีมติเห็นชอบต่อรัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ในการเก็บภาษีต่อสินค้านำเข้าจากยุโรป ขณะที่ระบุว่า รัฐบาลสหราชอาณาจักร เยอรมนี

  “จอห์นสัน”ประกาศเบร็กซิทจะทำให้อังกฤษยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก

  นายบอริส จอห์นสัน นายกรัฐมนตรีอังกฤษ กล่าวต่อรัฐสภาเมื่อวันพฤหัสบดี (25ก.ค.)ว่า การแยกตัวของอังกฤษออกจากสหภาพยุโรป (เบร็กซิท) จะทำให้อังกฤษเป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก พร้อมทั้งระบุว่า เขาจะทำข้อตกลงเบร็กซิทฉบับใหม่กับสหภาพยุโรป (อียู) และจะผลักดันเศรษฐกิจอังกฤษให้กลับมาแข็งแกร่งอีกครั้ง นายจอห์นสัน ขู่ว่า หากอียูปฏิเสธที่จะเจรจาข้อตกลงเบร็กซิทฉบับใหม่ เขาจะนำอังกฤษแยกตัวจากอียูในวันที่

  ‘รรสเซซย-’ จซนผนนกกกกลรงททกโลก

  งกนเซนตตปซเตอรตสเบบรตกอซโคโนมบกฟอรรมทซทรรสเซซยจรดขนทนเปปนประจกกททุกปซแตทปซนซทบอกไดทเลยวทกไมทธรรมดกเมมทอประธกนกธบบดซสซจบทนผบงของจซนมกรทวมงกนเปปนแขกพบเศษในชทวงทซทสองประเทศเพมทอนบทกนตทกงเจอปรญหกหนทกปวดหรวจกกสหรรฐเหมมอนๆกรนสสมาถถงกรรุงมอสโกตตตงแต่วตนพรุธ(5 มม.ย.) มสกกาหนดเยยอนรตสเซสย3 วตนพรตอมพบปะหารยอกตบประธานาธมบดสวลาดมมสรรปปูตมนระหว่างทส่พบกตนทส่ทกาเนสยบเครมลมนสสหยอดคกาหวานใส่เรสยกปปูตมนว่า “เพย่อนซสต”ช่วงปสหลตงๆสายสตมพตนธรทางเศรษฐกมจระหว่างมอสโกกตบปตกกม่งเตมบโตขถตนมากแมตว่าส่วนใหญ่จสนจะไดตประโยชนรมากกว่าไม่ว่าจะเปปนในแง่ของเศรษฐกมจหรยอประชากรศาสตรรทส่บดบตงรตศมสรตสเซสยไปเลยการเยยอนของสสครตตงนสตมสการลงนามขตอตกลงการคตากตนหลายสมบฉบตบทตตงในดตานอสคอมเมมรรซโทรคมนาคมกก๊าซและดตานอย่นๆและครตตงนสตเปปนครตตงแรกทส่สสมาร่วมงานเซนตรปสเตอรรสเบมรรกอสโคโนมมกฟอรตมนกาตตวแทนจสนอสก1,000 ชสวมตมาร่วมงานดตวยหลตงจากระยะหลตงทตตงสสและปปูตมนเจอกตนอยปู่เปปนประจก

  “เทเรซา เมย์”ลาออกนายกฯอังกฤษมีผล7มิ.ย.

  นางเทเรซา เมย์ นายกรัฐมนตรีอังกฤษ ประกาศลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคอนุรักษนิยม โดยให้มีผลอย่างเป็นทางการในวันที่ 7 มิ.ย.นี้ เพื่อเปิดทางให้มีการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนใหม่มาบริหารประเทศแทน นางเทเรซา เมย์ นายกรัฐมนตรีอังกฤษ ประกาศลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคอนุรักษนิยม โดยให้มีผลอย่างเป็นทางการในวันที่ 7 มิ.ย.นี้

  รัฐสภาอังกฤษอนุมัติข้อเสนอเลื่อนเวลาเบร็กซิท

  รัฐสภาอังกฤษอนุมัติข้อเสนอให้มีการเลื่อนกำหนดวันที่อังกฤษต้องถอนตัวออกจากสหภาพยุโรป (เบร็กซิท) ในการประชุมเมื่อวันจันทร์ (8เม.ย.)ส่งผลให้นางเทเรซา เมย์ นายกรัฐมนตรี จำเป็นต้องเลื่อนวันเบร็กซิทจากกำหนดเดิม สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า ในขณะที่อังกฤษใกล้ถึงกำหนดเบร็กซิทในวันที่ 12 เม.ย.นั้น นางเมย์จะต้องยื่นขอต่อสหภาพยุโรป (อียู) ให้ขยายเวลาการบังคับใช้มาตรา 50

  “ทรัมป์”ขู่เก็บภาษี“ฮอฯ-ชีส-จักรยานยนต์”นำเข้าจากอียู

  ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐ ขู่เก็บภาษีอัตราใหม่แก่สินค้านำเข้าจากสหภาพยุโรป(อียู)หลายรายการรวมถึง เฮลิคอปเตอร์ส่วนบุคคล ชีสประเภทต่างๆ ไวน์ ชุดสกี และจักรยานยนต์ เพื่อตอบโต้กรณีที่อียูยังคงสนับสนุนแอร์บัส ซึ่งเป็นคู่แข่งหลักของโบอิงในอุตสาหกรรมอากาศยานโลก ทั้งนี้ สำนักงานผู้แทนการค้าของสหรัฐ(ยูเอสทีอาร์) ระบุว่า การเก็บภาษีสินค้านำเข้าตามรายชื่อที่ระบุนี้เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการตอบโต้อียู เนื่องจากการอุดหนุนแอร์บัสของอียู

  อียูขยายเวลาเบร็กซิทตามคำขอ“เทเรซา เมย์”

  นายโดนัลด์ ทัสก์ ประธานคณะมนตรียุโรป เปิดเผยว่า 27 ชาติสมาชิกของสหภาพยุโรป (อียู) ได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ให้เลื่อนเวลาที่อังกฤษจะแยกตัวออกจากสหภาพยุโรป (เบร็กซิท) ตามคำร้องขอของนางเทเรซา เมย์ นายกรัฐมนตรีอังกฤษ สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า นายทัสก์เปิดเผยผ่านทางทวิตเตอร์ว่า อียูตกลงที่จะขยายเวลาการบังคับใช้มาตรา

  สภาอังกฤษโหวตเลื่อนเส้นตายเบร็กซิท 3 เดือน

  รัฐสภาอังกฤษลงคะแนนเสียงท่วมท้นเมื่อวันพฤหัสบดี(14มี.ค.) เรียกร้องให้สหภาพยุโรป (อียู) ขยายกำหนดเวลาการแยกตัวออกไปจากเดิมในวันที่ 29 มี.ค. สมาชิกสภาสามัญชนของอังกฤษลงมติด้วยคะแนนเสียง 412-202 เสียง เรียกร้องให้อียู ขยายกำหนดเส้นตายเบร็กซิทออกไป 3 เดือน หรือจนถึงวันที่ 30