Everest News

Ut interdum risus felis, eget rhoncus sem aliquam nec. Sed eu congue arcu. Duis ultricies orci nec diam malesuada accumsan. Aliquam pulvinar pulvinar orci, nec ornare ex efficitur ac. Proin quis laoreet quam. Praesent sagittis mollis turpis tempus sodales. Ut efficitur tortor nec condimentum ornare.

Recent Comments

    Tag: สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ

    ‘สุริยะ’ ยันมติชัด เลื่อนแบนสารพิษ เตรียมฟ้องกลับ ‘ไบโอไทย’

    นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการวัตถุอันตราย ชี้แจงมติเลื่อนแบนสารเคมี 2 ชนิดคือพาราควอตและคลอร์ไพริฟอส ส่วนไกลโฟเซตให้ใช้ได้ตามประกาศควบคุม ซึ่งมีการทักท้วงว่ามติไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากไม่ได้มีการลงคะแนนเสียง โดยยืนยันว่าที่ประชุมมีมติ คนที่ออกมากล่าวว่าที่ประชุมไม่มีมตินั้นไปเอาข้อมูลมาจากที่ใด หลังจากนี้จะให้เจ้าหน้าที่ถอดเทปในที่ประชุม พร้อมย้ำว่ารายละเอียดในการประชุมมีคณะกรรมการ 3 คน เสนอให้เลื่อนออกไป

    “สุริยะ”เผยเบื้องหลัง เลื่อนแบน 3 สารเคมี

    นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการวัตถุอันตราย กล่าวว่า หลังการประชุมดังกล่าวมีความเห้นแย้งเรื่องมติที่ประชุมที่อาจจะไม่มีผลบังคับใช้ ซึ่งได้มีการสอบถามนักกฎหมายเกี่ยวกับการลงมติยืนยันได้ว่ามติมีผลบังคับใช้ โดยก่อนที่จะมีการลงมติได้ให้กรรมการในที่ประชุมอภิปรายความเห็น ซึ่งผู้แทนกระทรวงสาธารณสุขก็มีการแสดงความเห็นก่อนการสรุปมติ โดยเมื่อสรุปมติทั้งผู้แทนกระทรวงสาธารณสุขและผู้แทนกรมวิชาการเกษตรต่างเห็นด้วยกับมติ รวมทั้งมีการสอบถามกรรมการในที่ประชุมเกี่ยวกับมติและมีการเขียนมติร่วมกัน โดยยืนยันในฐานะประธานได้สอบถามที่ประชุมว่าเห็นด้วยกับมติหรือไม่ ซึ่งการพูดด้วยวาจาอาจจะต่างคนต่างคิด จึงกำหนดให้ในที่ประชุมขึ้นกระดานมติการเลื่อนบังคับใช้การแบนสารเคมี เพื่อให้ทุกคนเข้าใจและสรุปมติออกมาตรงกัน  หลังจากนั้นได้มีการตั้งอนุกรรมการด้านกฎหมายเพื่อสรุปมติที่ประชุมเพื่อส่งให้กรรมการทุกคนรับรอง