Tag: รถไฟหัวกระสุน

‘ชินคันเซ็น’ 10 ขบวน สูญกว่า 4 พันล้านบาท

บริษัทอีสต์ เจแปน เรลเวย์ (เจอาร์ อีสต์) และบริษัทเวสต์ เจแปน เรลเวย์ (เจอาร์ เวสต์) 2 ผู้ดำเนินการรถไฟของญี่ปุ่น จะปลดระวางรถไฟชินคันเซ็นแบบ 12 ตู้จำนวน

ญี่ปุ่นทดสอบรถไฟหัวกระสุนรุ่นใหม่

บริษัทอีสต์เจแปนเรลเวย์ของญี่ปุ่น ทดสอบรถไฟหัวกระสุนรุ่นใหม่ “อัลฟาเอ็กซ์”ระหว่างเมืองเซนไดและโมริโอกะ ทางตอนเหนือของญี่ปุ่น และเปิดให้สืื่อมวลชนทำข่าวเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เริ่มสอบเมื่อสัปดาห์ก่อน บริษัทตั้งเป้าให้รถขบวนนี้เป็นชินกันเซ็นที่เร็วที่สุดในถึง 320 กิโลเมตรต่อชั่วโมง แล้วพัฒนาไปถึง 360 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เมื่อนำมาให้บริการผู้โดยสารภายใน 10 ปีนี้การผลิตรถไฟจำนวน 10