Tag: งานวิจัย

‘ครม.’ อนุมัติโรงไฟฟ้าพื้นที่ชายแดนใต้

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) วานนี้ (2 ม.ค.) มีมติเห็นชอบกรอบการขับเคลื่อนโครงการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าแบบครบวงจรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ให้ตั้งโรงไฟฟ้าชุมชนขนาดเล็ก กำลังการผลิต1.5-2 เมกะวัตต์ ประมาณ100แห่ง

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ สร้าง ดาวเทียม ฝีมือคนไทย

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ดังกล่าวมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมดาวเทียมและวิทยาศาสตร์อวกาศระหว่างสองหน่วยงาน แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์และทรัพยากรต่างๆ ร่วมกัน สนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนาบุคลากร แลกเปลี่ยนบุคลากร อาทิ นักวิจัย วิศวกร และนักศึกษา เพื่อผลิตและพัฒนางานวิจัยร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด องค์ความรู้ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกล่าวจะต่อยอดไปสู่การสร้างโมเดลดาวเทียมขนาดเล็ก ซึ่งนำมาใช้เป็นโมเดลต้นแบบสำหรับสร้าง