Everest News

Ut interdum risus felis, eget rhoncus sem aliquam nec. Sed eu congue arcu. Duis ultricies orci nec diam malesuada accumsan. Aliquam pulvinar pulvinar orci, nec ornare ex efficitur ac. Proin quis laoreet quam. Praesent sagittis mollis turpis tempus sodales. Ut efficitur tortor nec condimentum ornare.

Recent Comments

  Tag: กระทรวงคมนาคม

  “คมนาคม” ไฟเขียวแท็กซี่สนามบิน เก็บค่าขนกระเป๋า

  นายพัลลภ ฉายินธุ ประธานคณะกรรมการประสานงานรถยนต์นั่งสาธารณะ (แท็กซี่) ภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เปิดเผยภายหลังหารือร่วมกับ ตัวแทนกระทรวงคมนาคม เพื่อทวงถามการปรับขึ้นค่าโดยสาร การขอปรับค่าบริการขนส่งสัมภาระ และขอขยายเวลาอายุการใช้งานรถแท็กซี่จาก 9 เป็น 12 ปี โดยระบุว่า

  “ศักดิ์สยาม”บินถกพม่ามะรืนนี้ ปัดฝุ่นเขต ศก.พิเศษ“ทวาย” หวังลงตัวต้นปี 63

  นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยถึงโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษและท่าเรือน้ำลึกทวาย ประเทศพม่า ว่า กระทรวงคมนาคม และสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้หารือร่วมกันเตรียมการประชุมคณะกรรมการประสานงานร่วมระหว่างไทย-พม่า เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นที่โครงการที่เกี่ยวข้อง (JCC) ครั้งที่ 9 ณ

  รถไฟชี้ อาจชำระเงิน หรือ ยกที่ดินให้โฮปเวลล์ แลกเป็นค่าโง่ที่ต้องจ่าย

  ปลัดกระทรวงพลังงาน และประธานกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทย(รฟท.) เผยถึงผลการหารือบอร์ด รฟท. เพื่อพิจารณาแนวทางการจ่ายชดเชย กรณีที่ศาลปกครองสูงสุด มีคำพิพากษาให้กระทรวงคมนาคม โดย รฟท. จ่ายค่าชดเชยแก่ โฮปเวลล์ จากการบอกเลิกสัญญาโครงการระบบการขนส่งทางรถไฟและถนนยกระดับเป็นเงิน 11,888.75 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย

  ด่วน! ศาลปกครองสูงสุดสั่งคมนาคมจ่าย “ค่าโง่โฮปเวลล์” 12,000 ล้าน

  ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษากลับคำพิพากษาศาลปกครองกลางเป็นยกฟ้องมีผลให้กระทรวงคมนาคม โดยการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) ต้องปฏิบัติตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการเมื่อวันที่ 8 พ.ย. 2551 โดย ร.ฟ.ท.ต้องคืนเงินชดเชยให้แก่บริษัท โฮปเวลล์ จากการบอกเลิกสัญญารวมเป็นเงิน 11,888 ล้านบาท โดยไม่รวมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5