“สามารถ”กระทุ้ง ทอท. เทอร์มินอล 2 ไร้ประโยชน์

นายสามารถ กล่าวว่า ได้มีส่วนในการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาสนามบินสุวรรณภูมิตั้งแต่ปี 2536 หรือเมื่อ 26 ปีที่แล้ว ซึ่งที่มาของการทำแผนดังกล่าว ต้องแบ่งการพัฒนาออกเป็น 4 ระยะ เพราะสุวรรณภูมิมีพื้นที่ค่อนข้างมาก และเป้าหมายของการออกแบบเพื่อให้สมมาตร มีอาคารผู้โดยสาร (เทอร์มินัล)ด้านเหนือ และใต้ รวมทั้งยังมีทางวิ่ง (รันเวย์)ข้างละ 2 เส้น ปัจุบันแผนแม่บทดังกล่าวได้เริ่มพัฒนาแล้ว มีรันเวย์ 2 เส้น มีเทอร์มินัล 1 หลัง สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 45 ล้านคนต่อปี ส่วนแผนการพัฒนาในช่วงถัดไป ตามมาสเตอร์แพลน ทอท.จะต้องขยายเทอร์มินอล 1 ด้านตะวันออก-ตก เพิ่มได้อีก 30 ล้านคนต่อปี ซึ่งก่อนหน้านี้ เมื่อปี 2553 คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติให้ ทอท.เดินหน้าขยายพื้นที่ด้านทิศตะวันออกของเทอร์มินอล 1 เพื่อรองรับผู้โดยสารแล้ว แต่ก็ไม่ทราบว่าเพราะเหตุใด ทอท.จึงยังไม่ลงทุนพัฒนาในส่วนนี้

thailandlivenew

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *