Everest News

Ut interdum risus felis, eget rhoncus sem aliquam nec. Sed eu congue arcu. Duis ultricies orci nec diam malesuada accumsan. Aliquam pulvinar pulvinar orci, nec ornare ex efficitur ac. Proin quis laoreet quam. Praesent sagittis mollis turpis tempus sodales. Ut efficitur tortor nec condimentum ornare.

Recent Comments

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นประธานในพิธีเฉลิมฉลองการไถนา

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีไถนา ณ สนามหลวงกรุงเทพฯเมื่อเช้าวันพฤหัสบดีซึ่งสร้างคำพยากรณ์ว่าจะมีข้าวอุดมสมบูรณ์

  ในงานเฉลิมฉลองประจำปีนี้เพื่อเฉลิมฉลองการเริ่มต้นฤดูฝนซึ่งเป็นช่วงเวลาปลูกข้าวของไทยวัวสวรรค์ได้ถวายหญ้าเมล็ดข้าวข้าวโพดข้าวโพดถั่วเขียวงาและเหล้า วัวศักดิ์สิทธิ์ในฤดูกาลนี้กินน้ำรวมทั้งกินหญ้าและข้าวซึ่งแสดงว่าฟาร์มผลิต – ข้าวอาหารและผลไม้ – มีแนวโน้มที่จะอุดมสมบูรณ์และน้ำจะน่าพอใจพอสมควร

  คำทำนายยังได้รับการยืนยันจากการเลือกผ้าโดยปลัดกระทรวงเกษตรอนันต์สุวรรณรัตน์ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ไถหรือพระยา Rakhna

  หลังจากพิธีจบลงผู้คนจำนวนมากก็ตะกายหาเมล็ดพันธุ์ที่หว่านโดยท่านไถเนื่องจากเชื่อว่าเมล็ดพันธุ์เหล่านี้จะนำพาความรุ่งเรืองมาสู่ผู้โชคดีและโชคดี ในขณะที่บางคนจะเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้เพื่อความโชคดี แต่มีเกษตรกรเพียงไม่กี่รายที่จะผสมผสานเมล็ดกับเมล็ดพันธุ์ของตนเองเพื่อปลูกเพื่อให้มั่นใจว่าจะมีการเก็บเกี่ยวที่ดีในปีหน้า

  Guest Writer

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *