‘ปิยบุตร’ จี้นายกฯ ลาออก แสดงความรับผิดชอบ

ในการอภิปรายทั่วไป แบบไม่ลงมติ กรณีการถวายสัตย์ไม่ครบถ้วน โดยนายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ กล่าวตั้งคำถาม 4 ข้อ แต่หลังจากได้รับการยืนยันชัดเจนจากพล.อ.ประยุทธ์ ถึงการถวายสัตย์นั้น ไม่ครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญจริง โดยไม่แสดงความรับผิชดอบใดๆ ทั้งสิ้น เป็นการทำลายความเชื่อถือไว้วางใจของประชาชนไปจนหมดสิ้น จึงขอเรียกร้องไปถึงนายวิษณุ ที่ตนถือว่า เป็นอาจารย์ทางตำรา อ่านหนังสือของวิษณุทุกเล่ม รวมถึงนิยายก็อ่านที่กำลังรอนิยายเล่มใหม่ “ลงเรือแป๊ะ” ผมจึงขอให้นายวิษณุ กลับมาเป็นปูชนียบุคคลคนเดิม หยุดให้ความเห็นทางกฎหมาย และหยุดให้ความเห็นช่วยเหลือรัฐบาล และพล.อ.ประยุทธ์” “ผมไม่ต้องการ พล.อ.ประยุทธ์ ทั้งคนเก่าและคนใหม่ ไม่ต้องการให้ พล.อ.ประยุทธ์ เป็นนายกฯต่อไป เพื่อรักษารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ธำรงไว้ซึ่งรัฐธรรมนูญตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุม ให้ประเทศไทยมีผู้นำที่สง่างามเป็นที่ยอมรับต่อนานาประเทศและของปวงชนชาวไทย ขอให้ลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี”

thailandlivenew

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *