พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตั้งชื่อสุธิดาให้เป็นราชินี

พระมหาวชิราลงกรณ์ได้แต่งตั้งนายพลสุธิดาวชิรมงคล ณ อยุธยาเป็นราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันพุธที่ผ่านมา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก่อนหน้านี้แต่งงานกับนายพลสุธิดาตามกฎหมายและประเพณีราชกิจจานุเบกษาอธิบาย พระราชินีสุธิดา เกิดเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2521 เคยเป็นแอร์โฮสเตสสำหรับการบินไทย

เธอได้รับการอนุมัติให้เป็นผู้บัญชาการของหน่วยรักษาความปลอดภัยในบ้านของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารในเดือนสิงหาคม 2557 หลังจากนั้นเธอได้รับเลือกให้เป็นผู้บัญชาการหน่วยปฏิบัติการพิเศษของหน่วยรักษาความปลอดภัยของกษัตริย์

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2560 เธอได้รับการขนานนามว่า Dame Grand Cross (ชั้นหนึ่ง) ของ Chula Chom Klao ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดซึ่งมอบตำแหน่งให้กับท่านธานหยิง

thailandlivenew

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *