Everest News

Ut interdum risus felis, eget rhoncus sem aliquam nec. Sed eu congue arcu. Duis ultricies orci nec diam malesuada accumsan. Aliquam pulvinar pulvinar orci, nec ornare ex efficitur ac. Proin quis laoreet quam. Praesent sagittis mollis turpis tempus sodales. Ut efficitur tortor nec condimentum ornare.

Recent Comments

    ติวนักศึกษาจบใหม่ใช้เงิน ‘ลดหนี้เสีย’

    สมาคมธนาคารไทยเผยสถิติพบคนรุ่นใหม่มีการสร้างหนี้ตั้งแต่อายุยังน้อยและส่วนใหญ่เป็นหนี้เพื่อการบริโภคมากกว่าหนี้เพื่อการสร้างสินทรัพย์ และมีมากกว่า 1 ใน 5 หรือราว 20% ที่กลายเป็นหนี้เสีย ระบุ 5 ปีที่ผ่านมา อัตราการเพิ่มขึ้นของหนี้ครัวเรือนไทยเฉลี่ยอยู่ที่ปีละ 7% ขณะที่อัตราการออมเพิ่มขึ้นเฉลี่ยเพียงปีละ 3% เท่านั้น สะท้อนให้เห็นว่าคนไทยยังขาดวินัยการออม ขาดความระมัดระวัง ในการบริหารเงินส่วนบุคคล โดยคนไทยมากกว่า 50% มีเงินไม่เพียงพอสำหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณ เพราะขาดการวางแผนทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากคนรุ่นใหม่ซึ่งเติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยีนั้นมีสิ่งกระตุ้นซึ่งเกิดจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่แตกต่างจากคนยุคก่อน ทำให้การตัดสินใจใช้เงินเป็นเรื่องของอารมณ์มากกว่าเหตุผล และขาดการยับยั้งชั่งใจ รวมไปถึงการถูกสิ่งเร้าจากสื่อโซเชียลรอบตัว วัยเริ่มต้นทำงานสามารถเข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้น จึงทำให้มีหนี้ตั้งแต่อายุยังน้อย และกลายเป็นหนี้เสียในที่สุด “เป้าหมายของโครงการก็คือให้พวกเขาได้ตระหนักรู้ในเรื่องการเงิน โดยกลุ่มคนรุ่นใหม่เหล่านี้เมื่อจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยและเข้าสู่ตลาดแรงงานไปจนถึงวัย 30 ปี หัวใจสำคัญคือในช่วง 10 ปีแรกของการทำงาน ต้องการให้ พวกเขาประสบความสำเร็จในการบริหารเงินของตนเองได้ รู้จักในเรื่องการบริหารรายรับรายจ่ายและเงินออม รวมถึงรู้จักรับผิดชอบในการชำระและบริหารหนี้สินของตนเองได้

    thailandlivenew

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *