‘สังคมไร้เงินสด’ จีนมาแรง อาลีเพย์แนะผู้ค้าไทยปรับตัว

จำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญ ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั่วโลกช่วงทศวรรษที่ผ่านมา และอีก 3 ปีข้างหน้า หรือปี 2565 นักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางไปต่างประเทศคาดว่าจะสูงถึง 178.4 ล้านคน ขณะที่ยอดใช้จ่ายต่อปีจะอยู่ที่ประมาณ 5.5 ล้านล้านบาท เชอร์รี่ หวง ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายธุรกิจระหว่างประเทศประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของอาลีเพย์ ในฐานะแพลตฟอร์มการชำระเงินหลักของคนจีน กล่าวว่า ไทยได้รับผลดีจากการเติบโตของตลาดส่งออกนักท่องเที่ยวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดอย่างจีนเช่นเดียวกัน เดือนสิงหาคม 2562 นักท่องเที่ยวจีนเดินทางมาไทยเพิ่มขึ้น 19% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ยอดนักท่องเที่ยวจีนอยู่ที่ 1.03 ล้านคน เป็นครั้งแรกที่ยอดนักท่องเที่ยวจีนแตะระดับ 1 ล้านคน ยอดใช้จ่ายนักท่องเที่ยว เช่น โรงแรม ความบันเทิง ชอปปิง การรับประทานอาหารในไทยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วที่ 20% มียอดใช้จ่ายทั้งหมด 54,887.89 ล้านบาท นักท่องเที่ยวจีน จึงยังมีอิทธิพลต่ออนาคตธุรกิจท่องเที่ยว และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศต่างๆ ทั่วโลก ขณะที่หน่วยงานและกระทรวงการท่องเที่ยวพยายามค้นหาหนทางใหม่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากจีนเพื่อสร้างรายได้ให้ประเทศ องค์กรธุรกิจก็มีบทบาทสำคัญในการขยายการให้บริการเพื่อรองรับความต้องการ และพฤติกรรมการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวจีน

thailandlivenew

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *