‘ชินคันเซ็น’ 10 ขบวน สูญกว่า 4 พันล้านบาท

บริษัทอีสต์ เจแปน เรลเวย์ (เจอาร์ อีสต์) และบริษัทเวสต์ เจแปน เรลเวย์ (เจอาร์ เวสต์) 2 ผู้ดำเนินการรถไฟของญี่ปุ่น จะปลดระวางรถไฟชินคันเซ็นแบบ 12 ตู้จำนวน 10 ขบวนที่เสียหายจากไต้ฝุ่นฮากิบิสถล่มเมื่อเดือน ต.ค. ในจำนวน 10 ขบวนนี้เป็นของบริษัทเจอาร์ อีสต์ 8 ขบวน ส่วนอีก 2 ขบวนเป็นของบริษัทเจอาร์ เวสต์ รถไฟเหล่านี้คิดเป็น 1 ใน 3 ของรถไฟหัวกระสุนที่ให้บริการในเส้นทางโฮกูริกุ ซึ่งเชื่อมระหว่างกรุงโตเกียวกับเมืองประวัติศาสตร์ คานาซาวะ ทำให้ปัจจุบันเหลือรถไฟหัวกระสุนที่ยังให้บริการในเส้นทางนี้อยู่ 20 ขบวน ส่วนเหตุผลที่ตัดสินใจปลดระวางรถไฟเหล่านี้ นายฟูคาซาวะบอกว่า ประเมินจากความปลอดภัยและเสถียรภาพในการใช้งาน ซึ่งการปลดระวางรถไฟที่เสียหายจากไต้ฝุ่นและซื้อรถไฟขบวนใหม่มาแทนที่เป็นวิธีที่เหมาะสมแล้ว อย่างไรก็ตาม การปลดระวางรถไฟหัวกระสุน 8 ขบวนของเจอาร์ อีสต์จะมีค่าใช้จ่าย 1.18 หมื่นล้านเยน ขณะที่ต้นทุนการปลดระวางชินคันเซ็น 2 ขบวนของเจอาร์ เวสต์จะอยู่ที่ 3,000 ล้านเยน รวมเป็น 1.48 หมื่นล้านเยน หรือประมาณ 4,115 ล้านบาท

thailandlivenew

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *