โยน ‘ชวน’ ชี้ขาด ขุดเรื่องเก่าอภิปรายถูกระเบียบหรือไม่

ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีฝ่ายค้านเตรียมยื่นญัตติต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรในวันที่ 20 ม.ค.

เพื่อขออภิปรายไม่ไว้่วางใจว่า การกำหนดว่าจะอภิปรายไม่ไว้วางใจวันไหนเป็นเรื่องที่ฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลต้องไปคุยกัน ซึ่งคงต้องมาถามรัฐบาลว่ารัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายอยู่หรือไม่ เรื่องเหล่านี้ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันได้

โดยผ่านกระบวนการวิปเพื่อแจ้งให้ประธานสภาฯทราบว่าจะเป็นวันใด อีกทั้งกรณีที่มีผู้ถูกอภิปรายหลายคนควรให้เวลาในการเตรียมการอย่างน้อยสัก 7 วัน และปกติการประชุมสภาฯคือ วันพุธกับวันพฤหัสบดี คงต้องให้ลงล็อกเช่นนั้นผู้สื่อข่าวถามว่า เหตุที่ฝ่ายค้านเลือกยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจต่อประธานสภาฯในวันที่ 20 ม.ค.

เพราะเกรงว่าหากยื่นไปก่อนหน้านี้อาจจะต้องไปอภิปรายในช่วงตรุษจีน ซึ่งตรงกัับวันที่ 25 ม.ค. จะไม่มีคนฟัง

อ่านบทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทความการเมือง:
https://www.thailandlivenews.com/category/politics/

thailandlivenew

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *