เอเชีย 7 จากประเทศไทยแสดงในอินเดีย

เอเชีย 7 จากวงฟิวชั่น – แจ๊สที่ได้รับความนิยมในระดับสากลจากประเทศไทยจะเข้าร่วมในหอประชุมนานาชาติ Shri Shri Madhavdeva ใน Sanardev Kalakshetra ใน กูวาฮาติ ในตอนเย็นของวันที่ 7 มีนาคมกลุ่มดนตรีจะแสดงใน กูวาฮาติ เทศกาลดนตรีแจ๊สนานาชาติที่นิวเดลีที่เนห์รูปาร์คจัดขึ้นเมื่อต้นปี การแสดงของกลุ่มดนตรีในเมืองจัดโดยสำนักงานภูมิภาค กูวาฮาติ ของสภาความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมของอินเดียกระทรวงการต่างประเทศรัฐบาลอินเดีย

เอเชีย 7 เป็นกลุ่มดนตรีแจ๊สฟิวชั่นจากประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นในปี 2559 โดยกลุ่มศิษย์เก่าของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลประเทศไทยเอเชีย 7 ดำเนินการให้กับผู้ชมทั่วโลกรวมถึงประเทศต่างๆเช่นสิงคโปร์นอร์เวย์ฟิลิปปินส์เกาหลีและอินเดีย ความพิเศษของกลุ่มดนตรีนั้นอยู่ที่การผสมผสานระหว่างดนตรีไทยกับดนตรีแจ๊สและสมาชิกใช้เครื่องดนตรีตะวันตกและเครื่องดนตรีพื้นบ้านไทย เครื่องดนตรีที่ใช้ในกลุ่มดนตรีคือ
เห็นดวง (ซอไทย, พิน (ไทยลูท), แซกโซโฟน, กีตาร์, คีย์บอร์ด, กลองนอกเหนือไปจากสไตล์ดนตรีและการร้องเพลงที่เป็นเอกลักษณ์ของไทย

thailandlivenew

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *