‘สุริยะ’ ยันมติชัด เลื่อนแบนสารพิษ เตรียมฟ้องกลับ ‘ไบโอไทย’

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการวัตถุอันตราย ชี้แจงมติเลื่อนแบนสารเคมี 2 ชนิดคือพาราควอตและคลอร์ไพริฟอส ส่วนไกลโฟเซตให้ใช้ได้ตามประกาศควบคุม ซึ่งมีการทักท้วงว่ามติไม่ชอบด้วยกฎหมาย

เนื่องจากไม่ได้มีการลงคะแนนเสียง โดยยืนยันว่าที่ประชุมมีมติ คนที่ออกมากล่าวว่าที่ประชุมไม่มีมตินั้นไปเอาข้อมูลมาจากที่ใด หลังจากนี้จะให้เจ้าหน้าที่ถอดเทปในที่ประชุม พร้อมย้ำว่ารายละเอียดในการประชุมมีคณะกรรมการ 3 คน เสนอให้เลื่อนออกไป 3 เดือน บางคนไม่ให้แบนและให้ใช้ได้ต่อไป ซึ่งหลังเสร็จสิ้นการเสนอแนะของกรรมการ

จึงแจ้งต่อที่ประชุมให้ช่วยกันไปร่างมติที่เห็นสมควรว่าจะให้เป็นอย่างไร โดยมีการปรับแก้จนให้พอใจกันทุกฝ่าย จึงมีข้อสรุปให้เลื่อนการแบนสารพิษออกไปอีก 6 เดือน แต่ยังไม่ได้ระบุว่าครบกำหนด 6 เดือนจะเป็นวันที่เท่าใด

อ่านบทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทความระดับชาติ:
https://www.thailandlivenews.com/category/national/

thailandlivenew

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *