“สุริยะ”เผยเบื้องหลัง เลื่อนแบน 3 สารเคมี

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการวัตถุอันตราย กล่าวว่า หลังการประชุมดังกล่าวมีความเห้นแย้งเรื่องมติที่ประชุมที่อาจจะไม่มีผลบังคับใช้ ซึ่งได้มีการสอบถามนักกฎหมายเกี่ยวกับการลงมติยืนยันได้ว่ามติมีผลบังคับใช้

โดยก่อนที่จะมีการลงมติได้ให้กรรมการในที่ประชุมอภิปรายความเห็น ซึ่งผู้แทนกระทรวงสาธารณสุขก็มีการแสดงความเห็นก่อนการสรุปมติ โดยเมื่อสรุปมติทั้งผู้แทนกระทรวงสาธารณสุขและผู้แทนกรมวิชาการเกษตรต่างเห็นด้วยกับมติ รวมทั้งมีการสอบถามกรรมการในที่ประชุมเกี่ยวกับมติและมีการเขียนมติร่วมกัน โดยยืนยันในฐานะประธานได้สอบถามที่ประชุมว่าเห็นด้วยกับมติหรือไม่ ซึ่งการพูดด้วยวาจาอาจจะต่างคนต่างคิด จึงกำหนดให้ในที่ประชุมขึ้นกระดานมติการเลื่อนบังคับใช้การแบนสารเคมี

เพื่อให้ทุกคนเข้าใจและสรุปมติออกมาตรงกัน  หลังจากนั้นได้มีการตั้งอนุกรรมการด้านกฎหมายเพื่อสรุปมติที่ประชุมเพื่อส่งให้กรรมการทุกคนรับรอง โดยถ้ามีการสงสัยมติที่ประชุมดังกล่าวจึงสามารถตรวจสอบได้ เพราะเป็นการสรุปมติที่ผ่านขั้นตอนทุกอย่างถูกต้อง รวมทั้งมติที่ประชุมก่อนวันที่ 27

พ.ย.มีการรับรองมาตลอดทุกครั้ง ซึ่งมติวันที่ 22 ต.ค.ที่ผ่านมา กำหนดให้ยกเลิกการใช้สารเคมี 3 ชนิด ส่วนมติวันที่ 14 ก.พ.ที่ผ่านมา ให้จำกัดการใช้สารเคมีดังกล่าว และเมื่อมีการรับรองมาตลอดทำให้วันที่ 1 ธ.ค.นี้ ยังไม่มีการเลื่อนแบนสารเคมีเกษตรทั้ง 3 ชนิด การที่มีผู้ออกมาแสดงความเห็นว่ามติที่ประชุมไม่ถูกต้องและต้องกลับไปใช้มติวันที่ 22 ต.ค.ที่ผ่านมา ที่กำหนดให้ยกเลิกการใช้สารเคมีทั้ง 3 ชนิด อาจมีการเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับมติที่ประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตราย และพร้อมที่จะเปิดเผยรายละเอียดของการประชุมก่อนที่จะมีมติเลื่อนการยกเลิกใช้สารเคมีทั้ง 3 ชนิด

อ่านบทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทความระดับชาติ:
https://www.thailandlivenews.com/category/national/

thailandlivenew

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *