สศช.ชี้ทางรอดเศรษฐกิจไทย

รายงานข่าวจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) เมื่อเร็วๆนี้ เปิดเผยว่า ที่ประชุมได้รับทราบถึงภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่3ของปี 2562 และแนวโน้มปี 2562 – 2563

ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.)เสนอ ว่าเศรษฐกิจไทยปี 2562 คาดว่าจะขยายตัว2.6% โดยมูลค่าการส่งออกสินค้า จะลดลง2.0% การบริโภคภาคเอกชน จะขยายตัว 4.3% และการลงทุนรวมขยายตัว2.7% ส่วนอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยอยู่ที่ 0.8% และบัญชีเดินสะพัดเกินดุล 6.2% ของจีดีพี ทั้งนี้ ในการประชุมได้เสนอถึงแนวทางการการขับเคลื่อนการส่งออกให้สามารถขยายตัวได้ไม่ต่ำกว่า 3.0% ในปี 2563

อ่านบทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทความระดับชาติ:
https://www.thailandlivenews.com/category/businesseconomy/

thailandlivenew

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *