สภาฯ หวิดล่มรอบ 3 ฝ่ายค้านลองเชิงงดแสดงตน

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 เกิดความวุ่นวายเล็กน้อย เมื่อสมาชิกอภิปรายงบประมาณในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จบลง และนายศุภชัย โพธิ์สุ

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร ที่ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมอยู่ได้สั่งให้ได้ขอตรวจสอบองค์ประชุม เพื่อที่จะดำเนินการลงมติ โดยผลปรากฎว่ามีสมาชิกแสดงตนเพียง 252 คน เกินจากจำนวนกึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมดมาเพียง 3 คนเท่านั้น จากนั้นประธานได้ขอให้สมาชิกลงมติ

ซึ่งหลังจากลงมติเสร็จปรากฎว่าบรรยากาศภายในห้องประชุมเกิดความวุ่นวาย มีการเดินไปเดินมาของสมาชิกทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน ทั้งนี้ มีรายงานข่าวว่า เหตุผลที่มีสมาชิกแสดงตนเพียง 252 คนนั้น เนื่องจากพรรคร่วมฝ่ายค้านมีมติไม่ให้สมาชิกแสดงตน เนื่องจากฝ่ายค้านต้องการให้ปิดประชุมแล้วเลื่อนไปสัปดาห์หน้า แต่ฝ่ายรัฐบาลไม่ยอม ฝ่ายค้านจึงไม่แสดงตน เพื่อเช็คคะแนนเสียงของฝ่ายรัฐบาลว่าอยู่ครบถ้าชวนหรือไม่ เนื่องจากเห็นว่ามีสมาชิกบางคนของรัฐบาลได้เดินออกไปจากห้องประชุมบางส่วน

thailandlivenew

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *