ยูนิโคล่ ตอกย้ำพันธกิจด้านความยั่งยืนตามพันธกิจ “ปลดล็อกพลังแห่งเสื้อผ้า”

นางจันทร์จิรา ตอชะกุล ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ และการพัฒนาที่ยั่งยืน บริษัท ยูนิโคล่ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า ยูนิโคล่ ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมานาน 9 ปี ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมา เรายึดมั่นในการดำเนินธุรกิจและปฏิบัติตามพันธกิจด้านความยั่งยืนของบริษัทแม่ ควบคู่ไปกับการยึดมั่นในปรัชญา ‘ไลฟ์แวร์ (LifeWear)’

ซึ่งเน้นถึงการส่งมอบเสื้อผ้าที่มีคุณภาพและสวมใส่สบาย ให้เข้ามาช่วยเติมเต็มการใช้ชีวิตในแต่ละวันของผู้คนได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ เรายังมุ่งมั่นสร้างสรรค์แนวคิดใหม่ๆ และพัฒนาในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยทำให้สังคมของเราดีขึ้น ซึ่งพันธกิจด้านความยั่งยืนที่ยูนิโคล่ยึดถือและปฏิบัติครอบคลุม 3 ด้านด้วยกัน คือ ผู้คน ชุมชน และโลก ทั้งนี้พันธกิจด้านความยั่งยืนของยูนิโคล่เริ่มต้นตั้งแต่ที่บริษัท ยูนิโคล่ส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทำงานด้วยการปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมและยอมรับในความแตกต่างหลากหลายของผู้คน ไปพร้อมกับการส่งเสริมสถานที่ทำงานที่ปลอดภัยและใส่ใจกับสุขภาพของ

พนักงาน เพื่อให้พนักงานทุกคนสามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ พร้อมมุ่งสู่เป้าหมายของแต่ละคน ยูนิโคล่ยังมอบโอกาสให้กับทุกคนอย่างเท่าเทียมในการแสดงทักษะความสามารถ โดยปราศจากอคติทางด้านเชื้อชาติ สัญชาติ เพศ เพศสภาพ ศาสนา ฐานะ หรืออายุ ยูนิโคล่เชื่อมั่นในศักยภาพของทุกคน และมีการจ้างงานผู้ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและร่างกาย โดยมีการร่วมมือกับสถาบันราชานุกูล และสมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในการจ้างงานและพัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยปัจจุบันยูนิโคล่ได้จ้างงานผู้ที่มีความ

บกพร่องทางสติปัญญาและร่างกายรวม 23 คนให้ทำงานที่สำนักงานใหญ่ และที่ร้าน ยูนิโคล่ใน 16 สาขาทั่วประเทศ ตรงตามเป้าหมายการจ้างงานของปีงบประมาณนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมความมุ่งมั่นของพนักงาน ยูนิโคล่ยังสนับสนุนพนักงานให้มีโอกาสได้พัฒนาตนเองไปพร้อมกับการเติบโตของบริษัทผ่านโครงการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมให้ไปทำงานแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ รวมถึงโครงการ ‘ผู้จัดการร้านฝึกหัด’ หรือ UNIQLO Manager Candidate (UMC)

ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ช่วยสนับสนุนพนักงานให้ได้พัฒนาตัวเองอย่างก้าวกระโดด พร้อมรับโอกาสในการเป็นผู้จัดการตั้งแต่เรียนจบใหม่ๆ ที่จะช่วยให้แต่ละคนสามารถวางแผนอนาคตในการทำงานได้ชัดเจนยิ่งขึ้น นางจันทร์จิรา กล่าวต่อว่า ด้วยความตั้งใจที่จะส่งความสุขให้ทุกคนผ่านเสื้อผ้าเพื่อสร้างสรรค์สังคมที่ดียิ่งกว่าเดิม ยูนิโคล่ ประเทศไทย จึงส่งเสริมการ

สร้างความเข้มแข็งของชุมชน พร้อมรับผิดชอบต่อสังคมผ่านกิจกรรมน่าสนใจมากมาย ทั้งโครงการ Recycling Clothes Donation: โครงการเพื่อสังคมซึ่งเกิดขึ้นจากการที่ยูนิโคล่ผลิตเสื้อผ้าคุณภาพสูงและทนทาน จึงทำให้สินค้าสามารถใช้ได้อย่างยาวนาน และแม้ว่าลูกค้าจะไม่ใส่แล้ว ก็สามารถส่งต่อเสื้อผ้าให้กับผู้ที่ขาดแคลนได้ โดยโครงการนี้เริ่มต้นที่ไทยในปี 2555 และได้บริจาคเสื้อผ้ากว่า 78,000 ชิ้น (นับถึงเดือนพฤษภาคม 2563) ให้กับผู้ขาดแคลนกว่า 4,500 คนผ่านพาร์ทเนอร์ เช่น สมาคมอาสาสมัครสันติ (Shanti Volunteer Association – SVA) คณะกรรมการการศึกษาเพื่อผู้อพยพชาวพม่า (Burmese Migrant Workers’ Education Committee – BMWEC) ในจังหวัดตาก และมูลนิธิบ้านร่มไทร จังหวัดเชียงใหม่

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *