ยื่นสอบ ภบท.5 ‘ส.ส.ภูมิใจไทย’ ปมที่ดิน 200 ไร่

นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย กล่าวว่า ได้ยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ให้ตรวจสอบ นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง ส.ส.กระบี่ พรรคภูมิใจไทย กรณีครอบครองที่ดิน ภบท.5 จำนวน 2 แปลง รวม 200 ไร่ ที่หมู่ 8 ต.ห้วยยูง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่

น่าจะขาดคุณสมบัติการมีสิทธิ์ครอบครองและทำประโยชน์ตามที่กฎหมายกำหนด เนื่องจาก ภบท.5 เป็นเอกสารเสียภาษีบำรุงท้องที่ มีองค์กรปกครองท้องถิ่นเป็นผู้จัดเก็บรายได้ ไม่ใช่เอกสารแสดงสิทธิ์ครอบครองที่ดิน เพราะที่ดินเป็นของราชการ

แต่อาจให้ใช้ประโยชน์ชั่วคราว ไม่ถือว่าผู้ใช้ประโยชน์เป็นเจ้าของที่ดิน ทั้งนี้ การที่ นายสฤษฏ์พงษ์ ระบุในการยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อ ป.ป.ช. กรณีรับตำแหน่ง ส.ส. วันที่ 25 พ.ค. 62 ว่า มีที่ดิน ภบท.5 จำนวน 2 แปลง แปลงละ 100 ไร่ รวม 200 ไร่ รวมทั้งมีที่ดินโฉนด 22 แปลง มูลค่า 100 ล้านบาท และทรัพย์สินอื่นๆ รวมมูลค่า 164 ล้านบาท จึงไม่ถือว่ามีฐานะยากจนหรือเป็นเกษตรกร ผู้ยากไร้ ไม่เข้าเงื่อนไขการเป็นเกษตรกร

อ่านบทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทความระดับชาติ:
https://www.thailandlivenews.com/category/national/

thailandlivenew

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *