พิพัฒน์’ เล็งของบกลาง ผุดชิมช้อปใช้ภาคอินเตอร์

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ (ครม.เศรษฐกิจ) ในวันที่31ม.ค.นี้ จะเสนอมาตรการกระตุ้นท่องเที่ยว อาทิ มาตรการฟรีวีซ่าแก่นักท่องเที่ยวจีนและอินเดีย หากไม่ผ่านการเห็นชอบ ก็จะขอขยายเวลามาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่า ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง (Visa on Arrival : VoA)ไปจนถึงสิ้นปี2563แทน จากเดิมจะสิ้นสุดในวันที่30เม.ย.นี้

เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวจากสองตลาดใหญ่ ชูเป็นจุดขายแข่งกับประเทศคู่แข่ง เช่น มาเลเซีย ที่ประกาศให้ฟรีวีซ่าแก่นักท่องเที่ยวจีนและอินเดีย เริ่มแล้วตั้งแต่วันที่1ม.ค.-31ธ.ค.นี้ หากมาตรการฟรีวีซ่านี้ผ่านความเห็นชอบ จะช่วยเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวอินเดียจาก1.9ล้านคนเมื่อปีที่แล้ว เป็น2.5ล้านคนในปีนี้ ขณะที่นักท่องเที่ยวจีน คาดเพิ่มจาก11ล้านคนปีที่แล้ว เป็นไม่ต่ำกว่า12ล้านคนในปีนี้

อ่านบทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทความระดับชาติ:
https://www.thailandlivenews.com/category/national/

thailandlivenew

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *