‘ประวิตร’ ชี้ 5 จี ปรับเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐาน

ประเทศไทยกำลังเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมจึงถือเป็นกลไกสำคัญต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไปสู่สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการประกอบกิจการ การพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการ

การพัฒนาระบบนิเวศเชิงสร้างสรรค์ที่เชื่อมโยงสำหรับเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรวดเร็วและต่อเนื่อง โดยเทคโนโลยี 5 จี เป็นเทคโนโลยีที่ถูกพูดถึงและทรงอิทธิพลมากที่สุดในยุคนี้ หากเข้าสู่ยุค 5 จี อย่างสมบูรณ์แบบ จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในหลาย ๆ ระบบ ในเวลาเดียวกัน ทั้งระบบเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม สังคม และชีวิตประจำวันของทุกคน ในปัจจุบันระบบเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็น ภาคการเงิน การผลิต การเกษตร โลจิสติกส์ และการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้หลอมรวมไปสู่ยุคของเทคโนโลยีดิจิทัล ด้วยโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมมากขึ้น ดังนั้น เทคโนโลยี 5 จี จึงถือเป็นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐานครั้งสำคัญของโลก

อ่านบทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทความเทคโนโลยี:
https://www.thailandlivenews.com/category/technology/

Prach Gosalvitra

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *