Everest News

Ut interdum risus felis, eget rhoncus sem aliquam nec. Sed eu congue arcu. Duis ultricies orci nec diam malesuada accumsan. Aliquam pulvinar pulvinar orci, nec ornare ex efficitur ac. Proin quis laoreet quam. Praesent sagittis mollis turpis tempus sodales. Ut efficitur tortor nec condimentum ornare.

Recent Comments

  ครูอีสาน 20 จังหวัดเตรียมเคลื่อนไหว

  นายพลชัย โสภากันท์ ประธานชมรมครูภาคอีสาน บอกว่า ปัญหาหนี้สินเป็นปัญหาที่ยาวนาน ตั้งแต่สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการครูเปิดให้ครูได้กู้ยืมเงิน ช.พ.ค.(หรือเงินกระดูก) ตั้งแต่โครงการที่ 1 ถึงโครงการที่ 7 จนถึงปัจจุบันทำให้ครูมีภาระหนี้สินเป็นจำนวนมาก ได้ส่งผลให้คุณภาพและประสิทธิภาพในด้านการศึกษา ครูขาดขวัญกำลังใจ ที่สำคัญผู้นำครูทั้งประเทศ

  โดยเฉพราะชมรมครูประชาบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้ง 20 จังหวัด เราได้พยายามเรียกร้องและเสนอเรียกร้องไปยังรัฐบาลผ่านรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการให้เห็นความเดือดร้อนจากหนี้สินของครู ให้ลงมาดูแลแก้ปัญหาหนี้สินของครู เช่น การลดดอกเบี้ยลดลงตนเชื่อว่าจะแก้ปัญหาได้อีกระดับหนึ่ง ซึ่งในวันที่ 5 ธ.ค. ที่จะถึงชมรมครูประชาบาล 20

  ภาคอีสานและสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจะจัดประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาหนี้สินครูที่จังหวักมุกดาหาร
  นายพลชัย ยังได้กล่าวอีกว่า ขณะนี้การร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งจะส่งให้สภาผู้แทนราษฏรพิจารณาในเร็วๆนี้ ทำให้ผู้นำครูตลอดองค์กรวิชาชีพครูทั้งประเทศโดยเฉพราะอย่างยิ่งครู 20 จังหวัดภาคอีสาน เราไม่เห็นด้วยในหลักการหลายมาตรา ซึ่งมันจะส่งผลกระทบต่อขวัญกำลังใจของผู้ประกอบวิชาชีพครู

  อ่านบทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทความระดับชาติ:
  https://www.thailandlivenews.com/category/national/

  thailandlivenew

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *