ขนส่งทางบก ย้ำ!! รถโดยสารสาธารณะ-พนักงานขับรถพร้อมบริการและดำเนินมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องโควิด

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.)เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ดำเนินมาตรการเข้มงวดป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในระบบขนส่งสาธารณะอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นทางขนส่งทางบกจึงได้กำชับไปยังผู้ประกอบการขนส่ง ผู้ให้บริการขนส่งด้วยรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท รวมถึงผู้ให้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสารทุกแห่ง ดำเนินการตามนโยบายและมาตรการต่างๆ ของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะให้สำนักงานขนส่งทุกแห่งจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง

ล่าสุดวันนี้ (6 กรกฎาคม 2563) ทางสำนักงานขนส่งจังหวัด เช่น ราชบุรี ลพบุรี ลำพูน กาญจนบุรี อุทัยธานี ยโสธร พะเยา นราธิวาส สุรินทร์ ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ พระนครศรีอยุธยา มุกดาหาร หนองคาย ขอนแก่น อุบลราชธานี นครราชสีมา มหาสารคาม บุรีรัมย์ เชียงใหม่ สระบุรี จันทบุรี ลำปาง อุตรดิตถ์ ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี อุดรธานี สระแก้ว สมุทรปราการ กาฬสินธุ์ เลย นครพนม พิษณุโลก สุโขทัย ชัยนาท ระนอง เพชรบูรณ์ ได้มีการดำเนินการตรวจสอบรถโดยสารสาธารณะทุกประเภททั้งที่สถานีขนส่งผู้โดยสารและจุดตรวจ Checking point ในพื้นที่รับผิดชอบ พร้อมทั้งกำชับมาตรการความปลอดภัยรองรับการเดินทางช่วงวันหยุดยาวเข้าพรรษา รถต้องพร้อม พนักงานขับรถต้องไร้สารเสพติดแอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์ นอกจากนั้นยังกำชับให้มีการดำเนินการตามมาตรการด้าน

สาธารณสุขป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 อาทิ มาตรการ Social distancing เว้นระยะนั่ง หรือยืนห่างกัน อย่างน้อย 1 เมตร ทั้งภายในรถโดยสาร และที่นั่งคอยภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร ตรวจวัดอุณหภูมิของผู้โดยสารไม่ให้เกิน 37.5 องศาเซลเซียส ควบคุมการใส่หน้ากากอนามัยอย่างเคร่งครัด และจัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกยังได้นำแพลตฟอร์มไทยชนะมาช่วยในการป้องกันและควบคุมโรคด้วย โดยให้ผู้ประกอบการขนส่งลงทะเบียนเข้าใช้แอปพลิเคชันไทยชนะหรือแพลตฟอร์มไทยชนะและจัดพิมพ์ QR Code เพื่อให้ผู้โดยสารลงทะเบียนเช็คอิน-เช็คเอาท์ ทุกครั้งที่ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ และเข้าใช้บริการที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร ทั้งนี้ หากพบรถ

โดยสารสาธารณะไม่จัดให้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือฉวยโอกาสเอาเปรียบระชาชน สามารถแจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วน 1584 อย่างไรก็ตามในส่วนของ การให้บริการที่สำนักงานขนส่งทุกแห่ง มีการปรับรูปแบบดำเนินการแบบ New Normal ตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ดังนี้ จองคิวดำเนินการล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue เพื่อบริหารจัดการเว้นระยะห่าง (Social Distancing) ,ตั้งจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิประชาชน ก่อนเข้าอาคารสำนักงาน ,ดำเนินการตามมาตรการ Social Distancing โดยเว้นระยะห่างของที่นั่งพักคอยของประชาชน กำหนดระยะห่างของตำแหน่งการยืนคอยรับบริการ ติดตั้ง Table Shield กั้นระหว่างผู้มาติดต่อกับเจ้าหน้าที่

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *