Everest News

Ut interdum risus felis, eget rhoncus sem aliquam nec. Sed eu congue arcu. Duis ultricies orci nec diam malesuada accumsan. Aliquam pulvinar pulvinar orci, nec ornare ex efficitur ac. Proin quis laoreet quam. Praesent sagittis mollis turpis tempus sodales. Ut efficitur tortor nec condimentum ornare.

Recent Comments

  กทม.สั่งร.ร.ในสังกัดงดขายน้ำอัดลม

  นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดกับสื่อมวลชนตามที่เสนอข่าวผลการศึกษาของคลินิกต่อมไร้ท่อเด็ก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ พบสัดส่วนของโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในเด็กและวัยรุ่น เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 27 โดยสาเหตุที่เบาหวานในเด็กและวัยรุ่นเพิ่มขึ้นเกิดจากพฤติกรรมบริโภคหวานและขนมในโรงเรียน ว่า ที่ผ่านมา สำนักการศึกษา กทม. ได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชน

  เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพฯ ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยสนับสนุนการจัดเมนูอาหารให้ถูกหลักโภชนาการ เหมาะกับความต้องการของนักเรียนรายบุคคล รวมถึงโครงการเด็กไทยไร้พุง ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมให้นักเรียนออกกำลังกาย เพื่อควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ขณะเดียวกันโรงเรียนในสังกัด กทม. ได้ประสานความร่วมมือกับสำนักงานเขต

  โดยครูและฝ่ายเทศกิจช่วยกันดูแลคุณภาพอาหารและความปลอดภัยของร้านอาหารแผงลอยหน้าโรงเรียนและบริเวณใกล้เคียง อีกทั้งรณรงค์ไม่ดื่มน้ำอัดลมและผลักดันให้ปลอดน้ำอัดลมในโรงเรียนสังกัด กทม. โดยทุกโรงเรียนในสังกัด กทม. ไม่จำหน่ายน้ำอัดลมภายในโรงเรียน ตามมาตรการประเมินคุณภาพสถานศึกษา พร้อมทั้งให้ความรู้เรื่องโภชนาการและโทษของน้ำอัดลมในรายวิชาสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีทุกระดับชั้น โดยบูรณาการกับกิจกรรมโครงการอาหารเช้าและโครงการอาหารกลางวัน

  อ่านบทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทความระดับชาติ:
  https://www.thailandlivenews.com/category/national/

  Prach Gosalvitra

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *